Vi förbereder nu shoppen med nya saker. Ses om en vecka.